เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ


รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ

รายงานการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ