เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน



    เอกสารประกอบ

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ