เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 แผ่นพับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]
22 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2561 ]
23 แผ่นพับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ส.ค. 2561 ]
24 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุก [ 22 ส.ค. 2561 ]
25 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ค. 2561 ]
26 กำหนดการโครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]
27 กำหนดการโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]
28 แจ้งกำหนดการจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]
29 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2561 ]
30 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15