เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 22 ส.ค. 2560 ]
2 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2560 ]
3 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 22 ส.ค. 2560 ]
4 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2560 ]
5 ประกาศสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด [ 2 ส.ค. 2560 ]
6 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6 [ 20 ก.ค. 2560 ]
7 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6" พื้นที่บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3 และบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ค. 2560 ]
8 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 จากจุดเดิมไปทางทิศตะวันออก [ 9 มิ.ย. 2560 ]
9 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 [ 9 มิ.ย. 2560 ]
10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete)ถนนโคกรัก ซอย 1 จากถนนหัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศเหนือ [ 29 พ.ย. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5