เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง-นาใหม่ บ้านหนองพลวงหมู่ที่ 10 [ 23 มี.ค. 2564 ]
2 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอลฟัสห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึงนาใหม่ [ 22 ก.พ. 2564 ]
3 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอลฟัสห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึงนาใหม่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโกรกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]
4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภานในตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 31 ส.ค. 2563 ]
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ก.ค. 2563 ]
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 หมูู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ตำบลโกรกแก้ว [ 22 ก.ค. 2563 ]
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโโคกเจริญ 3 หมูู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโกรกแก้ว [ 22 ก.ค. 2563 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 มิ.ย. 2563 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10