เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 รายละเอียดโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 19 พ.ค. 2559 ]
42 รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนด้านทิศตะวันตก [ 4 พ.ค. 2559 ]
43 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2558 ]
44 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 2 ก.ค. 2558 ]
45 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 22 พ.ค. 2558 ]
46 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 11 พ.ค. 2558 ]
47 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 บ้านโคกรักเชื่อมถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 10 เม.ย. 2558 ]
48 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย [ 10 เม.ย. 2558 ]
49 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2558 ]
50 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 โครงการ [ 11 มี.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10