เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2558 ]
52 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 28 ม.ค. 2558 ]
53 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทดสอบน้ำหนักบรรทุกดินในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้วขนาด 81 - 100 คน(สถ.ศพด.3) สมทบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ธ.ค. 2557 ]
54 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมส้รางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า [ 10 ธ.ค. 2557 ]
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน(สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]
56 สอบราคาจ้างเหมาโครงการสงเคราะห์การบริการรถรับ-ส่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 13 ต.ค. 2557 ]
57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2557 ปีการศึกษา 2557 [ 7 ต.ค. 2557 ]
58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 2 ก.ย. 2557 ]
59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ [ 14 ส.ค. 2557 ]
60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน [ 14 ส.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10