เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่1 [ 30 ก.ย. 2563 ]
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 2 [ 30 ก.ย. 2563 ]
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]
6 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2561 ]
7 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2561 ]
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1 [ 14 ส.ค. 2561 ]
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2