เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]
2 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2561 ]
3 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2561 ]
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1 [ 14 ส.ค. 2561 ]
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอนที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2558 ]
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอนที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2558 ]
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 1 [ 1 ต.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2