เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบัญญัติ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอนที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2558 ]
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ตอนที่ 2 [ 1 ธ.ค. 2558 ]
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 1 ธ.ค. 2558 ]
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 1 [ 1 ต.ค. 2558 ]
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 2 [ 1 ต.ค. 2558 ]
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2557 ]
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
8 ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]