เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]21
2 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]23
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]23
4 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]21
5 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]25
6 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 มี.ค. 2562 ]23
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]24
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]22
9 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]23
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2561 ]21
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]21
12 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 30 เม.ย. 2561 ]21
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]20
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]23
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]21
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]21
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 [ 27 ก.พ. 2560 ]20
18 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]22
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ต.ค. 2559 ]23
20 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 [ 28 พ.ย. 2557 ]36
 
หน้า 1|2