เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256-2570) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]26
2 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 6 ธ.ค. 2565 ]25
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]32
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]76
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 10 ม.ค. 2565 ]77
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 27 ธ.ค. 2564 ]76
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 21 เม.ย. 2564 ]91
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]83
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2563 ]121
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]88
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2563 ]82
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2562 ]82
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2562 ]89
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี รอบ6เดือน (พ.ศ.2561-2564) [ 20 พ.ย. 2561 ]86
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ12เดือน [ 10 ต.ค. 2561 ]89
16 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2559 [ 22 ส.ค. 2561 ]92
17 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2560 [ 22 ส.ค. 2561 ]92
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 ส.ค. 2561 ]81
19 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]85
20 โครงการป้องกันแบะปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน [ 23 ก.พ. 2560 ]117
 
หน้า 1|2