เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิืบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (พ.ศ.2566-2570) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม2566-เดือนมีนาคม2567) [ 18 เม.ย. 2567 ]1
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 10 ม.ค. 2567 ]27
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2566 ]34
4 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256-2570) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]56
5 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 6 ธ.ค. 2565 ]58
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว (พ.ศ.2566-2570) [ 29 ก.ย. 2565 ]71
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]107
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 10 ม.ค. 2565 ]108
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 27 ธ.ค. 2564 ]107
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 21 เม.ย. 2564 ]123
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]113
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 8 ต.ค. 2563 ]153
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]122
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2563 ]112
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2562 ]136
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2562 ]133
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี รอบ6เดือน (พ.ศ.2561-2564) [ 20 พ.ย. 2561 ]122
18 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ12เดือน [ 10 ต.ค. 2561 ]119
19 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2559 [ 22 ส.ค. 2561 ]140
20 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2560 [ 22 ส.ค. 2561 ]132
 
หน้า 1|2