เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2566 ]24
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2566 ]23
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2566 ]20
4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ก.ค. 2566 ]30
5 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 21 เม.ย. 2566 ]62
6 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) [ 4 เม.ย. 2566 ]65
7 การรายงานผลการนำประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]48
8 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2566 ]58
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]53
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]54
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]47
12 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]56
13 ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]50
14 ประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้อง พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]40
15 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]38
16 ภาพกิจกรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปีงบ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]93
17 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ที่มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน [ 30 ก.ย. 2564 ]92
18 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]91
19 จริยธรรมข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 2 ส.ค. 2564 ]86
20 โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]94
 
หน้า 1|2