เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]79
22 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]75
23 ผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 30 ก.ย. 2563 ]95
24 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล [ 28 ก.ย. 2563 ]85
25 ภาพรายงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]87
26 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]86
27 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปี2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]90
28 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2561 ]93
29 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 28 ธ.ค. 2561 ]85
30 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2551 [ 17 ต.ค. 2561 ]138
31 บันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมฯ [ 27 มี.ค. 2558 ]89
32 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลโกรกแก้ว พ.ศ.2555 [ 26 พ.ย. 2555 ]139
 
|1หน้า 2