เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
แผนพัฒนา 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]2
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]2
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ต.ค. 2564 ]22
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]24
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]23
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]23
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]23
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 21 ต.ค. 2562 ]24
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 เม.ย. 2562 ]20
12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 เม.ย. 2562 ]22
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 เม.ย. 2562 ]20