เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผลการปฏิบัติงานฯเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 พ.ย. 2562 ]
2 แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
3 การสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของ [ 14 มิ.ย. 2562 ]
4 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน2561 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]
6 ผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 9 เม.ย. 2562 ]
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 16 ต.ค. 2561 ]
8 คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน [ 10 ก.ย. 2561 ]
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ-ปี-61 [ 1 พ.ค. 2561 ]
10 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 20 ต.ค. 2558 ]