เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
งานบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน [ 5 พ.ย. 2564 ]
2 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่2 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]
3 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่1 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ผู้อำนวยการกอง ฯ [ 19 ต.ค. 2563 ]
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]
6 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ใหม่ ต.ค.2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]
9 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-1-ปี2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]
10 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3