เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ส.ค. 2564 ]81
22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ค. 2564 ]50
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2564 ]60
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2564 ]53
25 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2564 ]47
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มิ.ย. 2564 ]53
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มิ.ย. 2564 ]57
28 แผนการจัดเก็บภาษี [ 20 พ.ค. 2564 ]54
29 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]80
30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 พ.ค. 2564 ]53
31 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]79
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 25 ก.พ. 2564 ]53
33 แผนที่สังเขปแสดงเขตหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้ง ตำบลโกรกแก้ว [ 25 ก.พ. 2564 ]55
34 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 25 ก.พ. 2564 ]55
35 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 4 ก.พ. 2564 ]80
36 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 29 ม.ค. 2564 ]55
37 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคม [ 8 ต.ค. 2563 ]50
38 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ [ 5 ต.ค. 2563 ]58
39 วินัยและการรักษาวินัย ฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]53
40 ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณฯพนักงานครูเทศบาลครึ่งปีหลัง 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]69
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11