เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2563 ]54
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]51
43 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]53
44 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]75
45 รายชื่อผู้ทีได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]57
46 รายงานผลการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ ปีพ.ศ.2562เทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 2 ส.ค. 2563 ]52
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]53
48 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 30 ก.ค. 2563 ]55
49 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]54
50 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 31 พ.ค. 2563 ]52
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 2 พ.ค. 2563 ]55
52 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ(land and building tax) [ 13 เม.ย. 2563 ]56
53 ประกาศขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]68
54 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]52
55 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้วเรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]55
56 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]53
57 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 ม.ค. 2563 ]51
58 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ข่าวสารการของกู้เงินคนพิการ การทำบัตรประจำตัวคนพิการ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ม.ค. 2563 ]53
59 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2562 ]55
60 ภาพรายงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]53
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11