เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 12 ก.ย. 2562 ]55
62 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]56
63 ประชาสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างมีสติ [ 5 พ.ค. 2562 ]50
64 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]57
65 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2562 ]49
66 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปี2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]75
67 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2562 ]50
68 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย [ 1 มี.ค. 2562 ]79
69 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 1 มี.ค. 2562 ]71
70 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว [ 4 ม.ค. 2562 ]56
71 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล [ 12 ธ.ค. 2561 ]76
72 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 12 พ.ย. 2561 ]55
73 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 12 พ.ย. 2561 ]55
74 ประกาศผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 22 ต.ค. 2561 ]73
75 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2561 (จากระบบ e-plan) [ 18 ต.ค. 2561 ]57
76 ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 11 ต.ค. 2561 ]54
77 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกฯ [ 7 ต.ค. 2561 ]57
78 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 26 ก.ย. 2561 ]53
79 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]58
80 การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 22 ส.ค. 2561 ]56
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11