เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]129
82 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]91
83 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้วเรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]90
84 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]83
85 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 ม.ค. 2563 ]91
86 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ข่าวสารการของกู้เงินคนพิการ การทำบัตรประจำตัวคนพิการ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ม.ค. 2563 ]114
87 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2562 ]90
88 ภาพรายงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]91
89 สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 12 ก.ย. 2562 ]95
90 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]97
91 ประชาสัมพันธ์การใช้อุปกรณ์กู้ชีพและการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างมีสติ [ 5 พ.ค. 2562 ]82
92 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]93
93 รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2562 ]82
94 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปี2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]132
95 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2562 ]86
96 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย [ 1 มี.ค. 2562 ]146
97 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 1 มี.ค. 2562 ]127
98 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว [ 4 ม.ค. 2562 ]91
99 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล [ 12 ธ.ค. 2561 ]137
100 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 12 พ.ย. 2561 ]90
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12