เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 203 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผ่นพับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]54
82 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2561 ]55
83 แผ่นพับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ส.ค. 2561 ]57
84 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุก [ 22 ส.ค. 2561 ]79
85 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ค. 2561 ]75
86 กำหนดการโครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]55
87 กำหนดการโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]58
88 แจ้งกำหนดการจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]53
89 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2561 ]53
90 กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]55
91 ประกาศ สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 17 เม.ย. 2561 ]57
92 ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 17 เม.ย. 2561 ]53
93 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]73
94 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2561 ]55
95 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2561 ]51
96 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 มี.ค. 2561 ]47
97 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงเก็บวัตถุดิบสัตว์ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ [ 15 ม.ค. 2561 ]75
98 ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) [ 12 ธ.ค. 2560 ]60
99 รายงานแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]54
100 ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 20 ต.ค. 2560 ]54
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11