เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2563 ]112
82 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 6 ส.ค. 2563 ]154
83 รายชื่อผู้ทีได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]122
84 รายงานผลการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ ปีพ.ศ.2562เทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 2 ส.ค. 2563 ]107
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ก.ค. 2563 ]112
86 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 30 ก.ค. 2563 ]116
87 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]111
88 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 31 พ.ค. 2563 ]110
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 2 พ.ค. 2563 ]122
90 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ(land and building tax) [ 13 เม.ย. 2563 ]114
91 ประกาศขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]147
92 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 ก.พ. 2563 ]118
93 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้วเรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]108
94 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]104
95 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 ม.ค. 2563 ]106
96 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ข่าวสารการของกู้เงินคนพิการ การทำบัตรประจำตัวคนพิการ การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ม.ค. 2563 ]153
97 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 28 ธ.ค. 2562 ]107
98 ภาพรายงานกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]106
99 สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 12 ก.ย. 2562 ]114
100 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบอำนาจประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]127
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13