เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลโกรกแก้วปี2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]138
102 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2562 ]95
103 รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย [ 1 มี.ค. 2562 ]157
104 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 1 มี.ค. 2562 ]134
105 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว [ 4 ม.ค. 2562 ]100
106 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล [ 12 ธ.ค. 2561 ]147
107 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 12 พ.ย. 2561 ]96
108 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 12 พ.ย. 2561 ]99
109 ประกาศผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 22 ต.ค. 2561 ]138
110 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2561 (จากระบบ e-plan) [ 18 ต.ค. 2561 ]104
111 ขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน [ 11 ต.ค. 2561 ]99
112 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกฯ [ 7 ต.ค. 2561 ]98
113 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 26 ก.ย. 2561 ]98
114 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]103
115 การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 22 ส.ค. 2561 ]98
116 แผ่นพับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]104
117 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2561 ]95
118 แผ่นพับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ส.ค. 2561 ]101
119 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุก [ 22 ส.ค. 2561 ]148
120 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ค. 2561 ]141
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12