เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]52
2 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]53
3 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]48
4 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]51
5 สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ร้อถอนอาคาร รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]49
6 สถิติการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]64
7 สถิติการขอใช้น้ำอุปโภค/บริโภค รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]48
8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]51
9 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]70
10 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]52
11 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]70
12 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]51
13 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 9 พ.ค. 2563 ]71
14 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]66
15 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]69
16 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]66
17 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]67
18 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]76
19 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]47
20 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]73
 
หน้า 1|2|3|4