เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]25
2 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]53
3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ พ.ศ.2565 [ 30 ต.ค. 2565 ]48
4 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]106
5 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]107
6 รายงานผลข้อมูลสถิติการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]106
7 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]105
8 สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ร้อถอนอาคาร รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]107
9 สถิติการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]145
10 สถิติการขอใช้น้ำอุปโภค/บริโภค รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]114
11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]103
12 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]167
13 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]139
14 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]155
15 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]104
16 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 9 พ.ค. 2563 ]178
17 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]147
18 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]160
19 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]144
20 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]148
 
หน้า 1|2|3|4