เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ในปี พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2567 ]14
2 รายงานสรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 26 ธ.ค. 2566 ]12
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 11 ต.ค. 2566 ]12
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]56
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]76
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]114
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]119
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 เม.ย. 2564 ]113
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]151