เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย [ 9 มิ.ย. 2557 ]
62 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2557 ปีการศึกษา 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]
63 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2557 ปีการศึกษา 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]
64 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง boxculvert หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ (คลองอีสานเขียว) [ 24 มี.ค. 2557 ]
65 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง boxculvert หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว(คลองอีสานเขียว) [ 24 มี.ค. 2557 ]
66 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ cape seal หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 3 มี.ค. 2557 ]
67 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ cape seal หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก [ 3 มี.ค. 2557 ]
68 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphalaltic Conrete ถนน บร.ถ5-0001 สายโคกสามัคคีโกรกแก้ว [ 10 ม.ค. 2557 ]
69 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 21 ต.ค. 2556 ]
70 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ [ 1 ส.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10