เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่2ครึ่งปีหลัง [ 9 ต.ค. 2566 ]25
2 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]9
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 29 ก.ย. 2566 ]63
4 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 12 เม.ย. 2566 ]43
5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]50
6 การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]45
7 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง [ 12 ต.ค. 2565 ]80
8 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]65
9 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ฯ ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากอง [ 11 พ.ค. 2565 ]102
11 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]121
12 ประกาศฯการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]96
13 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ธ.ค. 2564 ]145
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ธ.ค. 2564 ]143
15 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน [ 5 พ.ย. 2564 ]116
16 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่2 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]112
17 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]144
18 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่1 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]125
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ผู้อำนวยการกอง ฯ [ 19 ต.ค. 2563 ]113
20 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]159
 
หน้า 1|2