เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง [ 12 ต.ค. 2565 ]19
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ฯ ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากอง [ 11 พ.ค. 2565 ]57
3 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]62
4 ประกาศฯการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]50
5 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ธ.ค. 2564 ]75
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ธ.ค. 2564 ]73
7 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน [ 5 พ.ย. 2564 ]60
8 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่2 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]59
9 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]74
10 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่1 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]59
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ผู้อำนวยการกอง ฯ [ 19 ต.ค. 2563 ]59
12 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]77
13 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]53
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]76
15 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-1-ปี2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]65
16 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]56
17 ประกาศผลการปฏิบัติงานฯเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 พ.ย. 2562 ]58
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]56
19 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]55
20 แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 [ 14 มิ.ย. 2562 ]57
 
หน้า 1|2