เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ฯ ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากอง [ 11 พ.ค. 2565 ]19
2 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]21
3 ประกาศฯการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]18
4 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ธ.ค. 2564 ]20
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ธ.ค. 2564 ]21
6 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน [ 5 พ.ย. 2564 ]20
7 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่2 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]19
8 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]21
9 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่1 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]18
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ผู้อำนวยการกอง ฯ [ 19 ต.ค. 2563 ]17
11 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]19
12 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]17
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]18
14 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-1-ปี2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]18
15 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]16
16 ประกาศผลการปฏิบัติงานฯเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 4 พ.ย. 2562 ]18
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]16
18 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]15
19 แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563 [ 14 มิ.ย. 2562 ]18
20 การสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของ [ 14 มิ.ย. 2562 ]18
 
หน้า 1|2