เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 12 เม.ย. 2566 ]17
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]30
3 การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]21
4 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่2 ครึ่งปีหลัง [ 12 ต.ค. 2565 ]47
5 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ฯ ปลัดเทศบาลและหัวหน้ากอง [ 11 พ.ค. 2565 ]81
8 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ2565 ครั้งที่1ครึ่งปีแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]88
9 ประกาศฯการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]75
10 ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ธ.ค. 2564 ]124
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 30 ธ.ค. 2564 ]121
12 มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ และรักษาราชการแทน [ 5 พ.ย. 2564 ]92
13 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่2 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]90
14 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]120
15 ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ ครั้งที่1 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]93
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด ผู้อำนวยการกอง ฯ [ 19 ต.ค. 2563 ]89
17 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]134
18 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]78
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]129
20 ประกาศผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-1-ปี2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]95
 
หน้า 1|2